Privacyverklaring Inaday

Algemeen

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe Inaday omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 

Uw privacy is voor Inaday van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving m.b.t. privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig, beveiligd en conform AVG verwerken. 

Identiteit en contactgegevens

Naam: Inaday B.V.
Adres: Hengelosestraat 141
Postcode/plaats: 7521 AA Enschede
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 08199740

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens welke Inaday registreert bevatten, onder meer:

 • bedrijfsnaam;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • via het contactformulier geüploade bestanden;
 • betaal- en factuurgegevens;
 • via het contactformulier gestelde vragen;
 • IP-adres.

   

Doel en bewaartermijn

Inaday gebruikt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt voor onze dienstverlening op het gebied van intellectueel eigendom. De gegevens die hiertoe worden verstrekt zijn dan ook noodzakelijk om de gevraagde diensten te leveren. Inaday bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor u de gegevens heeft achtergelaten, tenzij Inaday hiertoe een wettelijke verplichting heeft.  

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in de door ons verwerkte gegevens; 
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens; 
 • Het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens; 
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, mits deze gegevens niet meer relevant zijn;
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking;
 • Het recht op beperking van de verwerking.


Indien u gebruik wilt maken van de bovengenoemde recht, dan kunt u een verzoek indienen via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies

Inaday maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten die bij het eerste bezoek op onze website worden gedownload. Een cookie bevat informatie over onder andere de voorkeuren van de bezoeker. 

Bij u eerste bezoek aan onze website informeren wij u over de cookies en vragen wij u om uw toestemming voor het plaatsen daarvan. Via uw browser-instellingen kunt aangeven dat u de cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan in dat geval echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt. Inaday maakt gebruik van de volgende cookies:

1. Technische of functionele cookies
Technische of functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website naar behoren werken en dat we de website kunnen optimaliseren. Daarnaast zijn de cookies van belang voor uw gebruiksgemak, omdat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. 

2. Analytische cookies
Analytische cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt door onze bezoekers. Om uw privacy te waarborgen heeft Inaday een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google mag door het sluiten van deze overeenkomst de door Analytics verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google. 

Verder wordt persoonlijke informatie gebruikt door Google om gepersonaliseerde advertenties aan u te kunnen laten zien. Hierover kunt u meer lezen op https://business.safety.google/privacy/

Beveiliging

Inaday heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Om dit te bewerkstelligen maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. SSL zorgt voor een versleutelde verbinding tussen twee computers. Met deze versleutelde verbinding kunt u veilig uw gegevens via het internet versturen. Verder zullen wij ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.  

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Inaday geeft u persoonsgegevens alleen aan derde partijen door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren.  

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk door middel van een link met onze website zijn verbonden. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites door te nemen voordat u gebruik gaat maken van deze websites. 

Wijzigingen

Inaday behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. 

Contact

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via het al eerder genoemde emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

   Stel je vraag via WhatsApp