Wij beschermen uw modelrecht vanuit Enschede en Heerenveen

 

Wat is modelrecht?

Behalve de technische bescherming van een nieuw ontwikkeld product zelf, kunt u ook de vormgeving en het design van uw product vast laten leggen. Hierdoor krijgt u een exclusief recht op het gebruik van dat design. Met een modelrecht mogen anderen niet zonder uw toestemming hetzelfde model of een gelijkend model op de markt brengen. Het is een exclusief recht dat voor de Benelux zijn weerslag vindt in het BVIE: Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Met dit recht beschermt u het uiterlijk van een product of tekening van een te ontwikkelen product, feitelijk beschermt het modelrecht dus het design.

 

Wat kunt u beschermen?

Met modelrecht kunt u alle zaken die uw product een eigen gezicht geven beschermen. Het omvat niet alleen de vormgeving van het fysieke product, maar ook bijvoorbeeld logo’s, patronen voor stoffen, spelborden, kaarten en prints op T-shirts. Van eenvoudige ontwerpen tot complexe hoogstandjes, voor alles wat voor ú belangrijke ontwerpen zijn om te beschermen, kunt u modelrecht aanvragen. De rechten gelden enkel voor het uiterlijk van een product, de technische werking valt hier niet onder, maar onder het octrooirecht (of patentrecht). Ook hiervoor is Inaday de partner voor u: bekijk hier meer over het octrooirecht.

 

Waar geldt een modelrecht?

In het algemeen adviseren wij om het model te beschermen in het land waar u zelf gevestigd bent en waar uw belangrijkste markten liggen. In overleg met u stellen wij voor uw model rechten een optimale landendekking op, met de daarbij behorende registratieroute. Uiteraard zijn wij volledig op de hoogte van de ins en outs van iedere route, zodat wij voor u de beste modelbescherming kunnen bieden.

 

Schending van of inbreuk op uw modelrecht

Er is sprake van inbreuk wanneer een tekening of model hetzelfde uiterlijk vertoont als het beschermde model of dezelfde algemene indruk wekt. Bij schending van of inbreuk op modelrecht zal een rechter aan de hand van de eisen van het BVIE toetsen of het modelrecht daadwerkelijk geschonden is. Ieder geval van gelijkend ontwerp zal op zijn eigen waarde moeten worden geschat. Inaday kan u in één dag adviseren over dit soort vragen, om te adviseren over uw kansen bij de rechter.

 

Wat zijn de kosten van modelrecht?

De kosten verschillen afhankelijk van uw wensen, van invloed zijn de landen waarin modelrecht aangevraagd dient te worden. Lees hier meer over de kosten.

De kosten verschillen per regio. Veel van onze klanten kiezer er voor om de modelrechten meteen voor de Europese Unie aan te vragen. Modelbescherming in de Europese Unie kost €975,-,  inclusief kosten van een model- of merkengemachtigde. In landen buiten de Europese Unie valt het modelrecht onder de nationale wet, de kosten hiervoor wisselen daardoor per land.

 

Hoe lang is een modelrecht geldig?

In Europa geldt er een maximale beschermingsduur van 25 jaar, waarbij u telkens voor een periode van 5 jaar bescherming kunt verkrijgen. Wij brengen u natuurlijk altijd ruim van tevoren op de hoogte van het aanstaande aflopen van iedere termijn.

Ook na afloop van de periode kunt u in sommige gevallen nog via het auteursrecht of merkenrecht bescherming krijgen voor het design. Inaday heeft alle expertise in huis om u hierbij optimaal te kunnen adviseren en begeleiden.

 

Modelrecht aanvragen / registreren

Inaday adviseert u binnen één dag over modelbescherming voor uw product. Bij het daadwerkelijk aanvragen wordt een depot ingediend welke gecontroleerd wordt aan de hand van de eisen van het uitvoeringsreglement. Als aan deze eisen is voldaan wordt het recht geregistreerd en is uw model beschermd. Inaday brengt binnen 24 uur advies uit en regelt na uw akkoord direct bescherming van uw modelrecht.

 

Niet geregistreerd modelrecht

Het registreren van u model rechten is de meest zekere manier om uw product of ontwerp te beschermen. Mocht dit echter om de een of andere reden niet zijn gedaan, bestaat er ook zoiets als een niet geregistreerd modelrecht.

Een niet-geregistreerd Uniemodel ontstaat wanneer een tekening of model voor het publiek beschikbaar gesteld wordt. Vanaf het moment van publiekstelling is uw tekening of model in principe drie jaar beschermt onder een niet-geregistreerd Uniemodel.

Heeft u geen rechten aangevraagd voor uw tekening of model maar toch het gevoel dat uw rechten aangetast zijn op grond van het niet-geregistreerd Uniemodel? Neem dan direct contact met ons op en wij kijken wat we voor u kunnen betekenen.

 

Het overdragen van modelrecht

De rechten van uw model kunnen, indien nodig, overgedragen worden. Zoals bepaald in het BVIE is hiervoor een akte noodzakelijk. Wij kunnen deze voor u opstellen. Deze akte voor de overdracht van uw rechten hoeft niet notarieel te zijn, maar als u dit voor de zekerheid wenst kunt u daarvoor ook gewoon bij Inaday terecht.

 

Meer weten over modelrecht?

Heeft u nog vragen over modelbescherming en/of wilt u uw productontwerp direct beschermen of registreren? Neem dan contact met ons op.

   Stel je vraag via WhatsApp