Wat is het verschil tussen patent en octrooi?

Er is vrijwel geen verschil tussen octrooi en patent. De woorden “octrooi” en “patent” worden in de Nederlandse taal beiden gebruikt voor een alleenrecht, dat verkregen kan worden voor een nieuwe technische uitvinding.

Meer informatie

Het woord “octrooi” komt oorspronkelijk uit het Frans, waar “octroyer” verlenen betekent. De Nederlandse wet die de verlening van dit soort alleenrechten regelt heet de Rijksoctrooiwet en in deze wet wordt uitsluitend gesproken over octrooien, octrooiaanvragen, octrooigemachtigden en dergelijke. Wanneer we het in het Nederlands dus over dit soort alleenrechten hebben, dan is het woord “octrooi” het meest correcte woord.

In Engelstalige landen wordt daarentegen daarvoor de term “utility patent” gebruikt. Naast een “utility patent” kent men daar overigens ook een “design patent”, wat overeenkomt met een modelregistratie.

Door de Engelstalige invloeden in het Nederlands wordt in de volksmond steeds vaker het woord “patent” gebruikt dan het strikt formeel correctere “octrooi”. Daarom spreken we bij Inaday ook liever over patenten en patenteren, dan over octrooien en octrooieren, want waarom moeilijk doen?

Meer weten over het aanvragen van een patent?

Heb je vragen over het aanvragen van patent? Neem dan contact op via ons contactformulier. Onze adviseurs helpen je graag!

   Stel je vraag via WhatsApp