Hoe vraag ik een patent aan?

Voor het verkrijgen van een patent dient u een patent aanvraag te doen bij een octrooiverlenende instantie, zoals het Octrooicentrum in Nederland.

Als u een uitvinding, product of proces hebt uitgevonden wilt u dit natuurlijk beschermen. Door het aanvragen van patentrecht, krijgt de aanvrager exclusief recht op de uitvoering van de uitvinding. Zo’n bescherming wordt via de Nederlandse wet- en regelgeving octrooi genoemd. Patent is een synoniem voor het woord octrooi.

Als u zich laat bijstaan door ons, zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat wij begrijpen wat de uitvinding inhoudt en wat alle ins en outs zijn. Mocht alles duidelijk zijn wat betreft de uitvinding, zullen wij eerst een conceptversie van de aanvraag uitschrijven. Het aanvragen van een patent is een ingewikkelde procedure. Een patent omschrijving moet juridisch en technisch in orde zijn. Eén van onze octrooigemachtigden helpt u hier graag bij.

Om een patent te verkrijgen dient uw uitvinding te voldoen aan enkele eisen. Een belangrijke voorwaarde om een patent te verkrijgen is dat de uitvinding inventief is. Je dient onderzoek te doen om te achterhalen of de uitvinding daadwerkelijk inventief is. Dit onderzoek kunnen wij ook voor u uitvoeren.

Zodra het onderzoek voltooid is en u akkoord bent gegaan met de patent omschrijving, kan de aanvraag gedaan worden. Een patentaanvraag kan in Nederland, Europa* of de gehele wereld. 


Het moment waarop het patent is ingediend wordt ook wel indieningsdatum genoemd. Dit is tevens ook het ijkpunt voor de beoordeling van het nieuwheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt onafhankelijk gedaan door de octrooiverlenende instantie, zoals het octrooicentrum Nederland. Dit onderzoek zal tussen de 6 en 9 maanden na aanvraag worden toegestuurd.

Vanaf de indieningsdatum gerekend zal het tot 18 maanden duren voordat het patent toegekend en gepubliceerd wordt.

   Stel je vraag via WhatsApp