Modelrecht aanvragen

Naast de technische bescherming van een product, kunt u ook de vormgeving en het design van uw product, tekening of model registreren. Modelrecht beschermt dan ook het uiterlijk van een tekening of model met eigen karakter. Uw eigen unieke ontwikkeling van een design behoort tot uw rechten en daarom is het belangrijk om modelrecht aan te vragen.

Wat is modelrecht?

Met een modelrecht mogen anderen niet zonder uw toestemming hetzelfde model of een gelijkend model op de markt brengen. Het is een exclusief recht dat voor de Benelux zijn weerslag vindt in het BVIE: Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Met dit recht beschermt u het uiterlijk van een product of tekening van een te ontwikkelen product, feitelijk beschermt het modelrecht dus het design. Wilt u modelrecht aanvragen? Wij helpen u graag, neem contact op via ons contactformulier of bel ons via 053 8200 995.

Modelrecht beschermt meer

Modelrecht beschermt niet alleen de vormgeving van het fysieke product, maar ook o.a. logo’s, patronen voor stoffen, spelborden, kaarten en prints op t-shirts. Van eenvoudige ontwerpen tot complexe hoogstandjes, voor alles wat voor u belangrijke ontwerpen zijn om te beschermen, kunt u modelrecht aanvragen. De rechten gelden enkel voor het uiterlijk van een product, de technische werking valt hier niet onder, maar onder het octrooirecht (of patentrecht). Wij helpen u graag met uw octrooirecht, lees er hier meer over.

Modelrecht aanvragen?

Bij het niet correct aanvragen van een modelrecht voor je tekening of model, wordt het modelrecht geweigerd. Wij bij Inaday denken samen met u mee en adviseren u binnen één dag over modelbescherming voor uw product. Bij het daadwerkelijk aanvragen wordt een depot ingediend welke gecontroleerd wordt aan de hand van de eisen van het uitvoeringsreglement. Als aan deze eisen is voldaan wordt het recht geregistreerd en is uw model beschermd. Inaday brengt binnen 24 uur advies uit en regelt na uw akkoord direct bescherming van uw modelrecht.

Niet geregistreerd modelrecht

Is uw model niet geregistreerd? Geen probleem. Er bestaat namelijk een niet-geregistreerd modelrecht. Een niet-geregistreerd Uniemodel ontstaat wanneer een tekening of model voor het publiek beschikbaar gesteld wordt. Vanaf het moment van publiekstelling is uw tekening of model in principe drie jaar beschermd onder een niet-geregistreerd Uniemodel. Heeft u geen modelrecht aangevraagd voor uw tekening of model maar toch het gevoel dat uw rechten aangetast zijn op grond van het niet-geregistreerd Uniemodel? Neem dan direct contact met ons om een model te registreren.

Waar geldt een modelrecht?

In het algemeen adviseren wij om het model te beschermen in het land waar u zelf gevestigd bent en waar uw belangrijkste markten liggen. In overleg met u stellen wij voor uw modelrecht een optimale landendekking op, met de daarbij behorende registratieroute. Uiteraard zijn wij volledig op de hoogte van de ins en outs van iedere route, zodat wij voor u de beste modelbescherming kunnen bieden.

Schending van of inbreuk op uw modelrecht

Er is sprake van inbreuk wanneer een tekening of model hetzelfde uiterlijk vertoont als het beschermde model of dezelfde algemene indruk wekt. Bij schending van of inbreuk op modelrecht zal een rechter aan de hand van de eisen van het BVIE toetsen of het modelrecht daadwerkelijk geschonden is. Ieder geval van een gelijkend ontwerp zal op zijn eigen waarde moeten worden geschat. Inaday kan u in één dag adviseren over dit soort vragen, om te adviseren over uw kansen bij de rechter.

Kosten modelrecht

De kosten van een modelrecht verschillen, het ligt eraan waar u uw tekening of model wilt registreren. Een modelrecht moet per land aangevraagd worden. Het is mogelijk om -tegen een aflopend tarief- meerdere modellen in 1 aanvraag op te nemen. Net als bij merken kiezen veel van onze klanten voor het starten met bescherming in de Europese Unie.

De tarieven voor een Europees modelrecht zijn als volgt:

  • 1e model: EUR 1025,- ex. BTW
  • 2e t/m 10e model: EUR 625,- ex. BTW per model
  • 11e e.v. modellen: EUR 525,- ex. BTW per model

Wilt u uw model buiten de Europese Unie beschermen neem dan contact met ons op voor de kosten.

Hoe lang is een modelrecht geldig?

De bescherming van uw tekening- of modelrecht is in Europa 25 jaar geldig. U kunt uw beschermingsduur iedere 5 jaar verlengen. Wij brengen u altijd ruim van tevoren op de hoogte van het aanstaande aflopen van iedere termijn. Ook na afloop van de periode kunt u in sommige gevallen nog via het auteursrecht of merkenrecht bescherming krijgen voor het model. Inaday heeft alle expertise in huis om u hierbij optimaal te kunnen adviseren en begeleiden. De rechten van uw modelrecht kunnen overgedragen worden. Hiervoor is een noodzakelijke akte nodig, dit staat vermeld in het BVIE.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een modelrecht om zo uw productontwerp direct te beschermen? Neem dan contact met ons op.

   Stel je vraag via WhatsApp