Kennisboekjes met gedetailleerde informatie over patent aanvragen

Kennisboekjes

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

Onze kennis over bescherming samengevat

Wij hebben onze kennis voor u samengevat in een aantal boekjes. In elk boekje wordt een aspect van de bescherming van een product door middel van patent, octrooi, merk of model nader toegelicht. Ook geven we in elk boekje aan hoelang verschillende stappen duren en wat de bijbehorende kosten ongeveer zullen zijn.

Nederlands patent in 6 stappen

NL patent in 6 stappenHet traject van een Nederlandse patentaanvraag wordt in dit boekje nader toegelicht. Beginnend bij een nieuwheidsonderzoek tot en met verlening van het patent en het in stand houden van het patent. Verder geven we aan wat de gemiddelde kosten zijn van een dergelijk traject en hoe lang een en ander duurt.

 

 

Europees patent in 9 stappen

EP patent in 9 stappenHet traject van een Europese patentaanvraag is uitgebreider en omvat meer stappen. In dit boekje wordt duidelijk en in eenvoudige stappen uitgelegd hoe de gehele procedure voor het verkrijgen van octrooi in Europa verloopt. Ook de kosten van de verschillende stappen en de tijdsduur komen overzichtelijk aan bod.

 

 

Patentbescherming uitbreiden

Patentbescherming uitbreidenWanneer een eerste octrooiaanvraag of patentaanvraag is ingediend, bent u vrij om de uitvinding in de openbaarheid en op de markt te brengen. Binnen een jaar moet u echter wel besluiten of de bescherming van de eerste aanvraag verder uitgebreid moet worden. In dit boekje geven we de mogelijkheden aan voor het uitbreiden en met welke aspecten u rekening kunt houden voor een weloverwogen keuze.