Patent aanvragen? Ontdek de stappen en tarieven.

Tarieven patent aanvragen

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

Patent aanvragen: hoe gaat dat en wat kost het?

U heeft een uitvinding gedaan, een geweldig idee, of een bestaand product verbeterd en daarvoor wilt u patent aanvragen. Met een patentaanvraag kunt u technische ideeën vastleggen mits ze nieuw en inventief zijn. Door een patent te registreren zorgt u er voor dat u een claim op de wereld legt, zodat u vrij bent uw idee of product te laten zien, te verkopen, contacten te leggen met andere partijen, zonder dat uw verdere bescherming in gevaar komt.

Al voor EUR 4875,- exclusief BTW kunt u een volledige Nederlandse patentbescherming hebben, inclusief een advies over het rapport van het officiële nieuwheidsonderzoek. Omdat onze adviseurs beëdigde octrooigemachtigden zijn, voldoen de patent aanvragen aan alle hoge eisen, die gesteld worden door de Orde van Octrooigemachtigde. Een nadere toelichting vindt u in ons artikel "Waarom vaste tarieven?"

In een eerste vrijblijvende, kostenloze bespreking bij ons op kantoor in Enschede of Heerenveen kijken we eerst samen met u of uw uitvinding überhaupt in aanmerking komt voor patentbescherming.

Bent u een startende ondernemer? Kijk dan ook naar onze innovatievoucher. Daarmee bieden wij u een Nederlands patent voor EUR 2995,- ex BTW.

 Hieronder worden de kosten voor het aanvragen van een patentrecht verder gespecificeerd. Gebruik onze Patent Kostencalculator voor een snel overzicht gebaseerd op uw wensen.

Onze patent tarieven in meer detail

1: Kennismaking

Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek, of via telefonisch en e-mail contact, brengt u ons op de hoogte van uw uitvinding. Wij blijven net zolang vragen stellen tot dat wij uw uitvinding begrijpen. 

Wanneer u bij ons komt voor een vrijblijvend gesprek, dan zullen we u allereerst uitleggen wat wij u kunnen bieden en of een patentrecht wel de beste bescherming voor uw vernieuwing biedt. Misschien is namelijk een merk of een modelregistratie wel beter.

Tijdens het gesprek is het van belang dat wij gaan begrijpen wat u uitgedacht heeft. Hoe u ons dat duidelijk maakt, is aan u. U kunt een prototype meenemen, foto's, een filmpje, of gewoon een duidelijke mondelinge uitleg. Wij blijven in elk geval net zo lang vragen stellen tot we door hebben, waar het om gaat.

Op basis van de informatie die wij van u hebben gekregen, schrijven we een eerste concept voor een patentaanvraag. Dit concept krijgt u binnen maximaal 10 werkdagen toegestuurd (zie ook hieronder).

2: Oriënterend nieuwheidsonderzoek

Om een goed inzicht te verkrijgen in hetgeen reeds bekend is op het gebied van uw uitvinding, kan het verstandig zijn een oriënterend nieuwheidsonderzoek uit te voeren. Bij een dergelijk onderzoek wordt in een gespecialiseerde database gezocht naar publicaties op het gebied van de uitvinding. Op basis van de gevonden publicaties wordt vervolgens een inschatting gegeven van de mogelijkheden van patent aanvragen voor uw uitvinding.

  • De kosten voor een optioneel oriënterend nieuwheidsonderzoek zijn EUR 895,- ex. BTW.

3: Patentaanvraag schrijven

Om vervolgens patent aan te vragen, dient er een patentaanvraag geschreven te worden. Dit is een tekst waarin de stand van techniek en de uitvinding beschreven worden. Inaday maakt haar naam waar door het eerste concept van de patentaanvraag in één werkdag aan te leveren. Zie ook ons artikel :"In één dag: hoe is het mogelijk?". De kosten voor het schrijven van een patentaanvraag bedragen:

  • EUR 4750,- ex. BTW bij een levertijd voor het eerste concept van 1 werkdag, OF
  • U krijgt 10% korting, indien we het eerste concept in 3 werkdagen mogen aanleveren (EUR 4750,- minus 10% korting = EUR 4275,-), OF
  • U krijgt 20% korting, indien we het eerste concept in 10 werkdagen mogen aanleveren (EUR 4750,- minus 20% korting = EUR 3800,-)

4: Patentaanvraag indienen

Wanneer u akkoord bent met de patentaanvraag kan deze ingediend worden bijvoorbeeld bij het Nederlandse Octrooicentrum of de Europese octrooiraad. De kosten voor het indienen zijn:

  • bij het Nederlandse Octrooicentrum EUR 180,- (inclusief een officieel nationaal nieuwheidsonderzoek), OF
  • bij het Nederlandse Octrooicentrum EUR 874,- (inclusief een officieel internationaal nieuwheidsonderzoek), OF
  • bij het Europees Octrooibureau EUR 1420,- (inclusief een officieel internationaal nieuwheidsonderzoek)

Direct beschermd na indiening van de patentaanvraag

Zodra de patent aanvraag is ingediend, is uw uitvinding beschermd. De bescherming geldt zelfs voor de gehele wereld, mits u binnen een jaar verdere patent aanvragen indient in de verschillende landen van de wereld. Kortom: u heeft na indiening van de eerste patentaanvraag nog een jaar de tijd om de potentie van uw product te onderzoeken en verdere bescherming te regelen.

Na ongeveer 6 tot 9 maanden na de indiening komt het rapport van het door het Octrooicentrum of het Octrooibureau opgestelde officiële nieuwheidsonderzoek beschikbaar. Wij rapporteren dit aan u en adviseren u over welke bescherming mogelijk zal zijn voor uw uitvinding op basis van de ingediende patentaanvraag. De kosten voor deze rapportage zijn:

  • EUR 895,- ex. BTW voor het rapporteren van en adviseren over het rapport van het officiële nieuwheidsonderzoek.

Samenvattend

U kunt dus al voor EUR 4875,- ex BTW een Nederlands patent aanvragen. Voor indiening in andere landen of het verdere verloop van een Europese patentaanvraag, zie onze kennisboekjes.