Unitair octrooi – Eén Europees octrooi voor 25 landen – Inaday

Unitair octrooi

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

Eén octrooi voor 25 landen

Om een Europees octrooi te verkrijgen dient u één enkele verleningsprocedure te doorlopen bij het Europese Octrooibureau (EOB). Wanneer het EOB besluit het patent te verlenen, dan valt het patent uiteen in losse rechten, die bij elk land afzonderlijk geregistreerd moeten worden om rechtsgeldig te zijn in dat betreffende land. Dit brengt kosten met zich mee, vooral door vertaalkosten voor het vertalen van het patent in een officiële taal van het betreffende land en registratietaksen die aan het nationale octrooibureau betaald dienen te worden. Na jarenlang overleg is hier een oplossing voor gevonden in het unitair octrooi.

Centrale rechtbank

Het unitair octrooi is in feite een Europees octrooi, dat bij verlening geregistreerd kan worden als een apart recht dat geldt voor de 25 landen die het verdrag ondertekend hebben. Vooruitstrevend aan een unitair octrooi is dat bij inbreuk een rechtszaak aangespannen kan worden bij een centrale rechtbank en dat het vonnis van deze centrale rechtbank geldt voor alle 25 landen. De aanvraagprocedure is gelijk aan die van een Europees octrooi. Het traject vanaf indiening tot aan de beslissing tot patent verlening duurt gemiddeld zo'n 5 jaar.

De kosten van een unitair octrooi

In de media wordt genoemd dat de kosten van een unitair octrooi 80% lager zijn dan een Europees patent. Dit klopt niet. Alleen in heel extreme gevallen zou een dergelijke kostenreductie mogelijk kunnen zijn. Soms zijn er zelfs hogere kosten op de lange termijn. Wij adviseren u hier graag over.

Meer weten over het unitair octrooi?

Heeft u nog vragen over de regels omtrent het unitair octrooi en wilt u uw idee direct beschermen? Neem dan contact met ons op.