Gemeenschappelijk octrooigerecht – Unified patent court – Inaday

Gemeenschappelijk octrooigerecht

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

De voor- en nadelen van het unified patent court

Samen met de mogelijkheid om een unitair octrooi te verkrijgen, dat als één recht voor 25 landen van de Europese Unie geldt, zal het ook mogelijk worden om bij één rechtbank te procederen over een unitair octrooi. De uitspraak van deze rechtbank zal bindend zijn voor alle 25 landen. Het gemeenschappelijk octrooigerecht zal een hoofdvestiging in Parijs hebben, maar ook lokale vestigingen in de verschillende landen. Mocht u na een definitieve uitspraak in beroep willen, dan kan dit bij de vestiging van het patent court in Luxemburg.

De voordelen en nadelen van het unified patent court

De voordelen van het gemeenschappelijk octrooigerecht kunnen vaak ook als nadelen uitgelegd worden, afhankelijk van de specifieke situatie.

  • Een eerste voordeel is dat u bij één rechtbank terecht kunt om je recht te halen in 25 landen. Tot nu toe moet u in principe in elk land afzonderlijk een rechtszaak voeren, hetgeen veel tijd en geld kost. Dit eerste voordeel is ook een nadeel in het geval u de rechtszaak verliest. Dit geldt dan ook gelijk voor alle landen. Wanneer u echter in elk land afzonderlijk een rechtszaak moet voeren, dan bestaat er de kans dat u in het ene land weliswaar verliest, maar dat u in een ander land kunt winnen. Strategisch kan dit zeker voordelen hebben.
  • Een tweede voordeel van een rechtszaak bij één enkele rechtbank zijn de lagere kosten en de relatief beperkte tijd die het inneemt. Echter, niet elke advocaat mag optreden voor het gemeenschappelijk octrooigerecht. Een advocaat dient te voldoen aan aanvullende eisen, die op het moment nog niet bekend zijn. Het kan dus zijn dat u een speciale advocaat nodig heeft met een overeenkomstig speciaal uurtarief.
  • Een derde nadeel, dat soms ook een voordeel kan zijn, is dat de geldigheid van een unitair octrooi ook bij slechts één rechtbank aangevochten kan worden. Blijft het octrooi overeind, dan geldt dit gelijk voor alle landen, maar als het octrooi beperkt wordt of zelfs vernietigd, dan geldt dit ook gelijk voor alle landen.

Meer weten over het gemeenschappelijk octrooigerecht?

Heeft u nog vragen over de regels omtrent het unified patent court? Neem dan contact met ons op.