Octrooibureau voor uw patenten en octrooien - Inaday

Octrooibureau gezocht?

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

U heeft een nieuw idee, een uitvinding gedaan of een product verbeterd en wilt dit beschermen. Daarom bent u op zoek naar een octrooibureau. Iemand, die u kan helpen met octrooi aanvragen of patent aanvragen.

Inaday Merken en Patenten is zo'n octrooibureau dat u kan helpen met het beschermen van uw product. Wat ons anders maakt, zijn onze vaste prijzen en vooral onze doorlooptijden. Waar het indienen van een patentrecht normaliter weken tot maanden in beslag neemt, doet Inaday dat (indien gewenst) binnen een dag! Neem nu contact met ons op via ons contactformulier of bel een van onze vestigingen.

Wat is een octrooibureau?

Het woord "octrooibureau" wordt in het normale spraakgebruik op twee verschillende manieren gebruikt. Enerzijds is er de octrooi of patent verlenende instantie. Dit is het officiële overheidslichaam dat de octrooirechten en patentrechten verleent. Anderzijds zijn er de octrooigemachtigde kantoren, die in het kort ook wel als octrooibureau aangeduid worden. Deze octrooigemachtigde kantoren, zoals Inaday Merken en Patenten, zijn kantoren waar octrooigemachtigden werkzaam zijn.

Wat is een octrooigemachtigde ?

Een octrooigemachtigde is iemand die een universitair technische opleiding heeft en daarnaast de opleiding tot octrooigemachtigde succesvol heeft doorlopen. De octrooigemachtigde helpt uitvinders en aanvragers om een octrooiaanvraag goed op te stellen, zodat het nieuwe idee, de uitvinding of het verbeterde product optimaal beschermd wordt. Daarnaast begeleidt de octrooigemachtigde de gehele aanvraagprocedure, zowel in Nederland en Europa als daarbuiten.

In feite kunt u een octrooigemachtigde vergelijken met een advocaat. Net zoals een advocaat u helpt bij de rechtbank, helpt een octrooigemachtigde u bij de overheidsinstantie, het octrooibureau, die de octrooien en patent verleent.

Het Nederlandse Octrooibureau

De Nederlandse octrooi verlenende instantie heeft in de afgelopen jaren verschillende benamingen gehad. Voor 1995 heette deze instantie de Nederlandse Octrooiraad. Bij het ingaan van de nieuwe octrooiwet in 1995, werd de instantie het Bureau voor de Industriële Eigendom genoemd. Echter vond meb na verloop van tijd deze benaming te moeilijk en werd het omgedoopt in Octrooicentrum.

Ook Octrooicentrum was na verloop van tijd niet genoeg en nu heet de instantie officieel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afdeling Octrooien.

Het Europees Octrooibureau

Het Europees Octrooibureau, kort EOB genoemd, is de Europese officiële instantie die octrooien en patenten verleent, die geldig zijn voor wel 40 Europese landen.

In het Engels wordt het Europees Octrooibureau het European Patent Office genoemd.

Octrooibureaus Enschede en Heerenveen

Met vestigingen in Enschede en Heerenveen, kunnen wij u door een groot deel van Nederland van dienst zijn als octrooibureau. Bij beide vestigingen is de mogelijkheid tot gratis parkeren. Bent u benieuwd of wij u verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!