Uitvindingen en technische verbeteringen vastleggen met patent of octrooi

Technische bedrijven

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

Het marktrijp maken van een technologisch idee betreft een kapitaalintensief traject. Veelal gaat u op zoek naar investeerders en participanten om de verdere ontwikkeling van het idee te financieren.

Bescherm uw idee

Om te voorkomen dat mogelijk geïnteresseerden met uw technologische idee aan de haal gaan, doet u er verstandig aan uw idee goed te beschermen met een octrooi. Bovendien geldt dit octrooi als waarborg voor de investering die anderen mogelijk in uw idee doen.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Inaday helpt bij het vastleggen van uw ideeën. Een goede balans tussen bescherming in de vorm van een octrooi en de daarmee gepaard gaande kosten is van belang. We vragen de rechten aan en voeren de verdere procedure om de rechten te verkrijgen. Daarnaast beheren en adviseren we over de opgebouwde IE-portefeuille (patenten, merken, modellen, auteursrecht).

Bekijk de mogelijkheden van octrooirecht en de daarbij behorende kosten of neem contact op met Inaday.