Tarieven patenten

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

De kosten voor patent aanvragen

Al voor EUR 4080,- exclusief BTW kunt u een volledige Nederlandse patentbescherming hebben, inclusief een advies over het rapport van het officiële nieuwheidsonderzoek. Omdat onze adviseurs beëdigde octrooigemachtigden zijn, voldoet de patent aanvraag aan de hoge eisen, die gesteld worden door de Orde van Octrooigemachtigde. Een nadere toelichting vindt u in ons artikel "Waarom vaste tarieven ?"

In een eerste vrijblijvende, kostenloze bespreking bij ons op kantoor in Enschede of Heerenveen kijken we eerst samen met u of uw uitvinding überhaupt in aanmerking komt voor patentbescherming.

Bent u een startende ondernemer? Kijk dan ook naar onze innovatievoucher Daarmee bieden wij u een Nederlands patent voor EUR 1995,- ex BTW.

Hieronder worden de kosten verder gespecificeerd of gebruik onze Patentkostencalculator voor een snel overzicht.

Onze tarieven in meer detail

Oriënterend nieuwheidsonderzoek

Om verder een goed inzicht te verkrijgen in hetgeen reeds bekend is op het gebied van uw uitvinding kan het verstandig zijn een oriënterend nieuwheidsonderzoek uit te voeren. Bij een dergelijk onderzoek wordt in een gespecialiseerde database gezocht naar publicaties op het gebied van de uitvinding. Op basis van de gevonden publicaties wordt vervolgens een inschatting gegeven van de mogelijkheden van patentbescherming voor uw uitvinding.

  • De kosten voor een optioneel oriënterend nieuwheidsonderzoek zijn EUR 895,- ex. BTW.

Het schrijven van de patentaanvraag

Om vervolgens patent aan te vragen dient er een patentaanvraag geschreven te worden. Dit is een tekst waarin de stand van techniek en de uitvinding beschreven worden. Inaday maakt haar naam waar door het eerste concept van de patentaanvraag in één werkdag aan te leveren. Zie ook ons artikel :"In één dag: hoe is het mogelijk ?". De kosten voor het schrijven van een patentaanvraag bedragen:

  • EUR 4000,- ex. BTW bij een levertijd voor het eerste concept van 1 werkdag, OF
  • U krijgt 10% korting, indien we het eerste concept in 3 werkdagen mogen aanleveren (EUR 4000,- minus 10% korting = EUR 3600,-), OF
  • U krijgt 20% korting, indien we het eerste concept in 10 werkdagen mogen aanleveren (EUR 4000,- minus 20% korting = EUR 3200,-)

Het indienen van de patentaanvraag

Wanneer u akkoord bent met de patentaanvraag kan deze ingediend worden bijvoorbeeld bij het Nederlandse Octrooicentrum of de Europese octrooiraad. De kosten voor het indienen zijn:

  • bij het Nederlandse Octrooicentrum EUR 180,- (inclusief een officieel nationaal nieuwheidsonderzoek), OF
  • bij het Nederlandse Octrooicentrum EUR 874,- (inclusief een officieel internationaal nieuwheidsonderzoek), OF
  • bij het Europees Octrooibureau EUR 1420,- (inclusief een officieel internationaal nieuwheidsonderzoek)

Direct beschermd na indiening van de aanvraag

Zodra de aanvraag is ingediend, is uw uitvinding beschermd. De bescherming geldt zelfs voor de gehele wereld mits u maar binnen een jaar verdere aanvragen indient in de verschillende landen van de wereld. Kortom, u heeft na indiening van de eerste aanvraag nog een jaar de tijd om de potentie van uw product te onderzoeken en verdere bescherming te regelen.

Na ongeveer 6 tot 9 maanden na de indiening komt het rapport van het door het Octrooicentrum of het Octrooibureau opgestelde officiële nieuwheidsonderzoek beschikbaar. Wij rapporteren dit aan u en adviseren u over welke bescherming mogelijk zal zijn voor uw uitvinding op basis van de ingediende patentaanvraag. De kosten voor deze rapportage zijn:

  • EUR 700,- ex. BTW voor het rapporteren van en adviseren over het rapport van het officiële nieuwheidsonderzoek.

Samenvattend

U kunt dus al voor EUR 4080,- ex BTW een Nederlandse patentbescherming hebben. Voor indiening in andere landen of het verdere verloop van een Europese patentaanvraag, zie onze kennisboekjes.